Kurkuma

Kurkuma to pochodz?ca si? z Indii przyprawa o fenomenalnych cechach zdrowotnych. Kurkuma ma pi?kna ?ó?to pomara?czow? barw? i jest jedn? z najlepiej przebadanych przypraw na globie. W g?ównej mierze za jej wspania?e, prozdrowotne cechy odpowiada zawarta w niej kurkumina. Co ciekawe, ?eby kurkumina si? uaktywni?a, wymaga sk?adnika o nazwie piperyna, która wyst?puje mi?dzy innymi w czarnym pieprzu czy chilli. Codzienne picie wody z dodatkiem szczypty pieprzu oraz pó? ?y?eczki kurkumy ma zbawienne dzia?anie na nasz organizm. Mo?na przedstawi? ca?? list? drogocennych dla naszego zdrowia w?a?ciwo?ci kurkumy, zaczynaj?c od poprawy odporno?ci, a ko?cz?c nawet na przeciwdzia?aniu nowotworom, poniewa? ma bardzo wysok? si?? przeciwutleniaj?c?. Poza tym wy?mienicie wp?ywa na uk?ad kostny, nerwowy czy pokarmowy.

https://www.dcfix.com.pl/

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *