policjant

Policyjna kontrola osobista

Kontrola osobista kojarzy nam się z kontrolą bezpieczeństwa przed odlotem samolotem. Nie budzi też naszego zdziwienia kontrola osobista przeprowadzana przez służby celne podczas przekraczania granicy. Czy jednak policjant może każdą osobę poddać kontroli osobistej.
Być może dla wielu osób będzie to informacja niedobra, niestety policjanci mają prawo przeprowadzać kontrolę osobistą.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Policji z dnia 06 kwietnia 1990 r. policjanci maja prawo dokonywania kontroli osobistej. Kontrola osobista może być wykonywana w związku z czynnościami prowadzonymi w sprawie rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń. Oznacza to, że jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba posiada przy sobie przedmioty mogące być dowodem w sprawie wykroczenia lub przestępstwa, policjant może dokonać kontroli osobistej wobec takiej osoby. Również podczas imprez masowych, jeżeli policjant podejrzewa, że osoba przenosi przedmioty mogące zagrażać innym osobom, może zapobiegawczo dokonać kontroli osobistej.
Osoba, wobec której prowadzono kontrolę osobistą, może żądać sporządzenia z tej czynności protokołu. Ma również prawo złożenia zażalenia do prokuratora na sposób przeprowadzenia czynności. Może zaskarżyć przebieg czynności, a nie fakt, że taka czynność została wykonana.


https://testy-do-policji.pl/


Zdjęcie nie przedstawia policjantów polskich.