Ćwiczenia aerobowe

?wiczenia aerobowe to ?wiczenia skupiaj?ce si? du?ej ilo?ci ruchu bez obci??e? lub z obci??eniami bardzo ma?ymi. W ?wiczeniach tych chodzi o popraw? kondycji oddechowej i uk?adu kr??enia. Do ?wicze? tych zaliczamy mi?dzy innymi bieganie, ?wiczenia na si?owni z ma?ymi hantelkami i du?? ilo?ci? powtórze?, p?ywanie, jazd? na rowerze. ?wiczenia tego typu powoduj? lepsze kr??enie, lepsze dotlenienie organizmu.

https://s65.pl/blog/2020/10/04/orbitrek-skuteczny-sposob-na-zbudowanie-formy-w-domu/

 ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *