Dokonywanie trafnych wyborów żywieniowych

Warzywa, owoce i zbo?a s? zwykle ubogie

t?uszczu i nie maj? cholesterolu. Wi?kszo?? z nich to bogate ?ród?a

b?onnika, w?glowodanów z?o?onych i witamin.

Poni?ej znajduje si? kilka wskazówek dotycz?cych dokonywania zdrowych wyborów ?ywieniowych:

– Kokos jest du?y w t?uszcze nasycone, a oliwki

s? obfite w jednonienasycone t?uszcze i kalorie. ty

Powinien u?ywa? tych przedmiotów oszcz?dnie, aby ich unikn??

za du?o kalorii z t?uszczu.

– Gdy gotowane s? ziarna warzyw, t?uszcze nasycone

lub cholesterol jest nierzadko dodawany. Na przyk?ad jajko

?ó?tka wolno dodawa? do chleba b?d? cho?by makaronu.

– Warzywa przetworzone, konserwowane lub konserwowane mog?

maj? te? dodatek sodu. Lepiej wybra? warzywa ?wie?e b?d? mro?one.

– Orzechy i nasiona maj? zazwyczaj wysok? zawarto?? kalorii i

t?uszcz, chocia? wi?kszo?? t?uszczu jest wielonienasycona

lub jednonienasycone. Istnieje kilka odmian,

na przyk?ad orzechy makadamie, które i s? bogate

t?uszcz nasycony.

Pokarmy obfite w rozpuszczalny b?onnik s? ?wietne

równie? wybór. Przyk?ady obejmuj? otr?by owsiane,

p?atki owsiane, fasola, groszek, otr?by ry?owe, j?czmie? a

nawet miazga jab?kowa.

Zawsze, gdy szukasz zdrowych wyborów ?ywieniowych,

zawsze dbaj o przeczytaniu etykiety ?ywieniowej

lub informacje o jedzeniu. Mo?esz wtedy

okre?li?, co zawiera ?ywno?? oraz kiedy jest du?a

to faktycznie jest dla twojego cia?a.

M?drze dokonuj odpowiednich wyborów ?ywieniowych.

olejcbd3.pl

https://olejcbd3.pl/zalety-stosowania-oleju-cbd-3/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *