Oleje do przygotowywania potraw

Ka?dy zna pokarmy, które nale?y je??, które poprawiaj? zdrowie,

chocia? sposób, w jaki gotujemy, ?e by? równie wa?ny.

Ni?ej ?ci?ga z olejów do kuchni


https://kardiolog-warszawa.waw.pl/badanie-ekg-warszawa/

1. Olej rzepakowy

Olej rzepakowy to popularny olej w?ród wielu lekarzy

twierdz?c, ?e ma mo?liwo?? obni?enia ryzyka

chorób serca. Olej ma nisk? zawarto?? t?uszczów nasyconych,

bogaty w t?uszcze jednonienasycone i oferuje to, co najlepsze

sk?ad kwasów t?uszczowych na tle innych olejów.

Mo?esz u?y? oleju rzepakowego do sma?enia, jako marynaty

a nawet podczas sma?enia w niskiej temperaturze. To jest

?agodny smak, który sprawia, i? ??istnieje to? dobry olej do potraw

które zawieraj? sporo przypraw. W przeciwie?stwie do innych olejów, to

nikt nie b?dzie kolidowa? ze smakiem posi?ku.

2. Oliwa z oliwek

oliwa z oliwek ma nader wyrazisty smak z ogromn? ilo?ci?

sk?adników zdrowych dla serca. Olejek jest bogaty

t?uszcz jednonienasycony, pomaga obni?y? poziom cholesterolu

poziomy i zmniejszaj? ryzyko raka. Jest tak?e bogaty

zawiera przeciwutleniacze i posiada bardzo d?ugi okres przechowywania.

Pomimo i? wolno go stosowa? do gotowania, to jest

najwytrzymalsze na surowo, np. z sa?atk? lub

sos do maczania. Kiedy u?ywasz go do gotowania, ty

nale?y podgrzewa? w niskich do ?rednich temperaturach, robi?c

pami?taj, aby unika? wysokiej temperatury.

3. Mas?o

Mas?o to jedno z produktów spo?ywczych, które jest od wielu,

du?o lat. Mas?o dobrze smakuje oraz jest ?ród?em

witaminy A tak?e innych witamin rozpuszczalnych w t?uszczach, takich jak

E, K, a nawet D. Mas?o jest te? wytwarzane z naturalnego

sk?adników, a nie chemicznie lub sztucznie

obrobiony.

Mo?esz u?y? mas?a do gotowania, pieczenia, a nawet jako

i rozprzestrzenianie si?. Mo?na go tak?e ??czy? z kremowymi sosami,

marynaty, pieczone potrawy, a nawet chleb.

4. Margaryna

Margaryna zosta?a po raz pierwszy wprowadzona jako alternatywa dla

mas?o wysokot?uszczowe. Jednak?e kiedy zosta? utworzony po raz pierwszy,

by? wype?niony t?uszczem trans, substancj?, któr? my

teraz wiem, podnosi z?y cholesterol.

Margaryna jako olej kuchenny dobrze smakuje, jest ni?sza

w t?uszczu ni? wi?kszo?? olejów i mas?a, oraz to ca?kiem

?atwo si? rozprowadza. Jest ?atwy w nowych wersjach

ró?ne produkty oraz dobre ?ród?o witaminy E.

Je?eli chodzi o gotowanie na olejach, s?

kilka do Twojej dyspozycji. Jest o wiele wi?cej ni?

co jest tutaj wymienione, chocia? te powy?ej s?

najbardziej popularne. Zdrowe od?ywianie wi??e si? z gotowaniem

zdrowa ?ywno?? – czyli tak naprawd? Twój olej do sma?enia

zajmuje centralne miejsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *